logo

Trải nghiệm chương trình đào tạo danh tiếng thế giới

cùng các CEO hàng đầu Việt Nam

Bullet proof manager

Khóa học Bullet Proof Manager cung cấp cho các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới các công cụ quản lý mới để cải thiện thành tích hoạt động, năng suất và khả năng sinh lời từ đội ngũ nhân của mình. Tạo bước đột phá, vượt ra khỏi khuôn khổ các phương pháp đào tạo thuyền thống dưới sự hướng dẫn của CEO Global Leaders và bài thuyết trình trực tiếp qua video của các Diễn giả nổi tiếng nhất thế giới.

Bullet Proof Manager gồm 24 chủ đề thuộc 10 nhóm kỹ năng quản lý, lãnh đạo chính như sau: 1.Giao tiếp; 2.Dịch vụ khách hàng; 3. Phát triển năng lực nhân viên; 4.Kỹ năng lãnh đạo; 5.Quản lý thay đổi; 6.Đàm phán - Thương lượng; 7.Giải quyết vấn đề; 8.Nâng cao hiệu suất; 9.Tư duy chiến lược; 10. Xây dựng đội ngũ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

5 Đặc thù khiến khóa học không dừng lại ở ý tưởng và lý thuyết suông:

1. Chương trình được thiết kế dựa trên 10 nhóm năng lực cốt lõi

2. Công cụ đào tạo qua phương tiện video được công nhận toàn cầu

3. Phương pháp luận độc đáo về lĩnh vực phát triển năng lực

4. Tập trung vào các kết quả định lượng có thể đo lường được

5. Xây dựng trách nhiệm giải trình cho học viên thông qua các họp mặt sau đào tạo .

Đăng ký tư vấn khóa học Bullet Proof Manager

Hình ảnh khóa học

LỄ TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN

logo
crest
logo
crestcom_element2
crestcom_element1