Đánh giá của học viên

 "Chương trình này rất hữu ích, đặc biệt là trong đào tạo những quản lý cấp cao chuyên nghiệp, đầy kinh nghiệm và loại bỏ những rủi ro trong việc dùng người như tuyển dụng, hay những rủi ro làm gián đoạn trong công việc. Chương trình chia theo nhiều chủ đề nhỏ, dễ hướng đến mục tiêu cụ thể" - Chia sẻ của Ông John Gardner – Tổng giám đốc khách sạn Caravelle Saigon.

"Kiến thức lý thuyết cao siêu được trình bày một cách rất thực tế, giản dị, gần như trở thành quy trình áp dụng được ngay vào thực tiễn. Sau khóa học, không những áp dụng kiến thức từ khóa học của Crestcom, mà tôi còn có khả năng áp dụng các kiến thức đã học trước đó."
Chia sẻ của Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Khách hàng của chúng tôi - Học viên

Bất động sản

logo2
logo3
logo1

Công nghệ thông tin

logo4
logo5
logo6

Dầu khí

logo10
logo7
logo8
logo9

Đóng gói bao bì

logo12
logo11

Giao thông vận tải

logo14
logo13

Khách sạn nhà hàng

logo16
logo17
logo15

Ngân hàng

logo22
logo21
logo20
logo19

Nghiên cứu thị trường & quảng cáo

logo24
logo23

Sản xuất

logo25
logo29
logo28
logo27

Tài chính và bảo hiểm

logo30
logo31

Tiêu dùng nhanh

logo33
logo32

Tổ chức phi chính phủ

logo34
logo35

Viễn thông

logo36
logo37
logo38
logo39

Xây dựng kiến trúc

logo41
logo40
logo
crest
logo
crestcom_element2
crestcom_element1