logo

Sale Academy

Chương trình đào tạo đội ngũ bán hàng đến từ Mỹ

Giúp nhân viên bán hàng tiếp cận với các chiến lược giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp, vượt qua sự từ chối và tạo mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Sale Academy

CSAimage

"Các kết quả khóa đào tạo bán hàng của Crestcom đã gia tăng sự tự tin trong đội ngũ bán hàng; mỗi thành viên đã tái thiết lập mục tiêu của mình về sự gia tăng đáng kể trong doanh thu cho Công ty " (Roger Richards - Quản lý điều hảnh của FLSmidth Krebs Úc cho biết)

Trang bị các công cụ cần thiết cho lực lượng bán hàng thông qua 10 nhóm kỹ năng sau:

- Hướng mục tiêu

- Tạo ấn tượng tốt

- Đàm phán

- Thuyết phục

- Chăm sóc khách hàng

- Chốt hợp đồng

- Quan hệ khách hàng

- Điều hướng bán hàng

- Vượt qua mối quan ngại

Hình ảnh khóa học

LỄ TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN

logo
crest
logo
crestcom_element2
crestcom_element1