TRÍ TUỆ - ĐẠO ĐỨC - NGHỊ LỰC

🔑 TRÍ TUỆ: Ở Hoan English, tất cả các thành viên luôn sẵn sàng học hỏi với thái độ học hỏi tích cực và luôn cầu thị. Trí tuệ của một tổ chức chính là trí tuệ của một tập thể; vì vậy, Hoan English luôn coi trọng học tập và mở rộng kiến thức của tất cả thành viên. “HỌC TẬP MỖI NGÀY – CỐNG HIẾN HẾT MÌNH” là triết lí làm việc quan trọng tại Hoan English.

🔑 ĐẠO ĐỨC: Hoan English đề cao sự TRUNG THỰC - THẲNG THẲN - TÍCH CỰC - TRÁCH NHIỆM. Đạo đức là nền tảng của mọi mối quan hệ. Rèn luyện đạo đức tốt là yếu tố sống còn trong tổ chức giáo dục và là thước đo chuẩn mực giá trị đào tạo của mỗi giáo viên, học sinh.

🔑 NGHỊ LỰC: Hoan English rất coi trọng yếu tố “Kỉ luật - Hoàn thành đúng nhiệm vụ - Vượt khó” của mỗi cá nhân. Đường đến thành công luôn đầy những chông gai nên ý chí – nghị lực bền bỉ sẽ giúp tất cả Hecers đạt được vinh quang.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH