🌏 TẦM NHÌN: 

“HOAN ENGLISH phát triển thành hệ thống đào tạo TIẾNG ANH & KỸ NĂNG HÀNG ĐẦU về CHẤT LƯỢNG ở dành cho học sinh phổ thông tại Hà Nội với tâm niệm “Nuôi dưỡng tài năng của mỗi đứa trẻ”.

🌳 SỨ MỆNH: 

HOAN ENGLISH không ngừng ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ - kỹ năng của học sinh Việt Nam ở trong khu vực và quốc tế.

 

 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH