1. TỔNG HỢP QUY TẮC THÊM - ED TRONG TIẾNG ANH

Link down tài liệu: 

https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/posts/3080091718878819

2. 15 NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG CẦN ÔN TẬP ĐỂ THI ĐỖ CHUYÊN NGOẠI NGỮ CẤP 2

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/posts/3081105028777488

3. 120 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC 

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/posts/3081763192045005

4. 28 TIỀN TỐ THÔNG DỤNG NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/photos/pcb.3129727473915243/3129727150581942

5. 27 HẬU TỐ THÔNG DỤNG NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/photos/pcb.3126954300859227/3126954007525923/

6. 9 ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU TRONG TIẾNG ANH

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/1526059520948721/posts/3125217714366219/

7. 50 CẶP TỪ ĐỒNG NGHĨA QUAN TRỌNG

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/1526059520948721/posts/3123485217872802/

8. PHÂN BIỆT ANOTHER - OTHER - OTHERS - THE OTHER - THE ORTHERS

Link down tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1wi165S47JN9aWOZ6CMAk87E8dXvTQLyy?usp=sharing

9. 80 CẤU TRÚC CÂU QUAN TRỌNG ĐỂ ĐẠT 9+ TIẾNG ANH

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/groups/hoanenglish.onthicap3cung2k7/permalink/199441915337621/

 

 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH