TRÍ - TÍN - NHÂN

TRÍ

  • Hoan English đề cao môi trường học tập chủ động, tự học và sẵn sàng vượt khó khăn để học tập bền bỉ ở toàn bộ nhân sự và các học sinh.
  • Hoan English xây dựng hoạt động học tập trải nghiệm và chương trình hỗ trợ học tập liên tục giúp các bạn học sinh tiến bộ trong học tập.
  • Hoan English xây dựng cộng đồng kết nối các thế hệ học sinh của trung tâm với mục tiêu truyền cảm hứng học thành công cho các em học sinh.

TÍN

  • Hoan English cam kết đề cao yếu tố chất lượng giảng dạy lên hàng đầu.
  • Hoan English cam kết tạo kết quả trung thực - chủ động kết nối với các Phụ huynh - Học sinh thông qua:

️ 🥇Hoạt động cập nhật tình hình học tập cá nhân định ki thường xuyên.

️ ️🥇Phát triển hoạt động kiểm tra định kì hàng tháng giúp nắm rõ tình hình học sinh đang mắc phải và trao đổi với gia đình để có định hướng giúp đỡ các em.

NHÂN

  • Hoan English xây dựng mối quan hệ phát triển bền vững với Học sinh - Phụ huynh, các đồng nghiêp, đối tác của trung tâm và xã hội.
  • Hoan English coi trọng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đổi mới, thúc đẩy nhân viên phát triển năng lực của cá nhân và tổ chức.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH