GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN: HẬU QUẢ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN: HẬU QUẢ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Bởi Phùng Nguyễn Minh Anh 16/11/2023

GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN: HẬU QUẢ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Topic: The consequences of technological development

What is the Importance of Technology? | Simplilearn

Sự phát triển của công nghệ đang là một trong những vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm trên toàn cầu. Bên cạnh đó, việc phát triển công nghệ cũng kéo theo một số hậu quả đối với con người và xã hội. Chính vì vậy, hôm nay các bạn hãy cùng Hoan English làm quen với chủ đề này và hiểu rõ hơn về những tác hại mà việc phát triển công nghệ mang lại.

 

Introduction (Mở bài):

 • Intro the theme (Giới thiệu chủ đề: technological development) - 1 câu

 • Hook sentence (một câu nối phát triển ý trước khi giới thiệu kỹ topic)

 • Intro the topic (giới thiệu đề tài - đề bài) - 1 câu

In recent years, technological development has been rapidly progressing. This has brought about many benefits to society, such as improved communication, transportation, and healthcare. However, technological development also has some negative consequences.

 

Body (thân bài):

 • Luận điểm 1: Phát triển công nghệ làm sự cô lập xã hội tăng lên

One of the most serious consequences of technological development is the rise of social isolation. As people spend more time interacting with technology, they are less likely to interact with each other in person. This can lead to loneliness, depression, and even mental health problems.

 • Luận điểm 2: Phát triển công nghệ làm lan truyền thông tin sai lệch

Another consequence of technological development is the spread of misinformation. False information can be easily spread online, and it can be difficult to distinguish between fact and fiction. This can lead to confusion and distrust, and it can even have a negative impact on democracy.

 • Luận điểm 3: Phát triển công nghệ làm gia tăng các vấn đề về môi trường

Finally, technological development can also lead to environmental problems. The production of technology requires a lot of energy and resources, and it can generate pollution. This can contribute to climate change and other environmental challenges.

Chú ý:

 • Tách mỗi luận điểm 1 đoạn

 • 1 đoạn văn gồm có: 1 câu giới thiệu luận điểm - 1 đến 2 câu phân tích - 1 ví dụ

 

Conclusion (kết bài):

 • Restated your opinion (khẳng định lại ý kiến/đề bài)

 • Đánh giá chung: quan trọng, cần chú ý, ảnh hưởng rất lớn, …

In conclusion, technological development has both positive and negative consequences. It is important to be aware of the potential negative consequences of technological development so that we can mitigate them.

10 Reasons we use Technology in Education | Skill Stork

Grammar analysis (Phân tích ngữ pháp của bài):

Mở bài: 

 • sử dụng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một tình huống đã xảy ra trong một khoảng thời gian.

 • sử dụng liên từ phối hợp "However" để đối chiếu những hậu quả tích cực của sự phát triển công nghệ với những hậu quả tiêu cực.

Thân bài: 

 • Sử dụng mạo từ xác định "the" để chỉ một hệ quả cụ thể của sự phát triển công nghệ.

 • Sử dụng thì hiện tại để mô tả một xu hướng chung.

 • Sử dụng động từ khiếm khuyết “can” để diễn tả một khả năng.

Kết bài:

 • Sử dụng cấu trúc đảo “It is” nhấn mạnh kết quả.

5 Reasons to Consider a Career Change into Technology - Training.com.au

New words - Từ vựng Topic: The consequences of technological development 

Isolation

Sự cô lập

The rise of social isolation is one of the most serious consequences of technological development.

Misinformation

Thông tin sai lệch

The spread of misinformation can lead to confusion and distrust.

Environmental problems

Vấn đề môi trường

Technological development can also lead to environmental problems, such as climate change.

Job displacement

Thay thế việc làm

Technological advancements can lead to job displacement, as machines and automation take over tasks that were once done by humans.

Increased inequality

Tăng bất bình đẳng

Technological development can lead to increased inequality, as those who have access to technology benefit more than those who do not.

Addiction

Nghiện

Technological addiction is a growing problem, as people become increasingly reliant on their devices.

Cyberbullying

Bắt nạt trên mạng

Cyberbullying is a form of bullying that takes place online, and it can have serious consequences for victims.

Data privacy concerns

Mối quan tâm về quyền riêng tư dữ liệu

Technological development raises concerns about data privacy, as companies and governments collect more and more data about individuals.

The digital divide

Khoảng cách số

The digital divide refers to the gap between those who have access to technology and those who do not.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

👉HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ HỌC:

Trung tâm xin gửi tới Quý PH hướng dẫn đăng kí nhập học. Các con sau khi được tư vấn học tại trung tâm sẽ trải qua 1 bài thi test đánh giá năng lực trước khi xếp vào lớp học phù hợp với con.

Gia đình đăng kí học tập cho con tại trung tâm vui lòng liên hệ qua một trong các kênh sau:

🔗 Link đăng kí học: https://forms.gle/TEyPzgy592vyFbEB9

📞 Hotline Tel/ Zalo: 0974 614 552 hoặc 0969 65 1786

🏚 Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/

🌐 Website: https://hoanenglish.edu.vn/

📧 Email: hoanenglish.edu@gmail.com

📱Tiktok: https://www.tiktok.com/@hoan.english

🏫 CS 1: Số 24 Ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN.

🏫 CS 2: Số 23, Ngách 4, Ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, HN.

Viết bình luận của bạn:

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH