GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN: TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ

GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN: TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ

Bởi Phùng Nguyễn Minh Anh 22/11/2023

GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN: TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ

Topic: The importance of family education for children

Giải đáp về ngành Giáo dục tiểu học

Giáo dục là một trong những vấn đề trong trọng và luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu đối với các quốc gia. Bên cạnh đó, việc giáo dục trẻ em từ gia đình sẽ là điều gần như quyết định đến hành vi và tương lai sau này của các bạn trẻ. Chính vì vậy, hôm nay các bạn hãy cùng Hoan English làm quen với chủ đề này và hiểu rõ hơn về vấn đề giáo dục trong gia đình này.

Talk about education: Topic Vocabulary and Sample Answers

Introduction (Mở bài):

 • Intro the theme (Giới thiệu chủ đề: technological development) - 1 câu

 • Hook sentence (một câu nối phát triển ý trước khi giới thiệu kỹ topic)

 • Intro the topic (giới thiệu đề tài - đề bài) - 1 câu

Family education is the process of teaching and guiding children by their parents or other family members. It is a lifelong process that begins at birth and continues throughout childhood and adolescence.

 

Body (thân bài):

 • Luận điểm 1: Giáo dục từ gia đình giúp trẻ có nền tảng vững chắc

There are many reasons why family education is important for children. First, it provides children with a strong foundation for learning. Parents can teach their children basic skills, such as reading, writing, and math. They can also help their children develop critical thinking skills, problem-solving skills, and creativity.

 • Luận điểm 2: Giáo dục từ gia đình giúp trẻ nâng cao giá trị bản thân

Second, family education helps children develop a sense of self-worth. When parents provide their children with love, support, and encouragement, it helps children feel good about themselves. This can lead to a more positive outlook on life and a greater sense of self-confidence.

 • Luận điểm 3: Giáo dục từ gia đình giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội

Third, family education helps children develop social skills. Parents can teach their children how to interact with others, how to resolve conflicts, and how to be kind and compassionate. These skills are essential for success in school, work, and relationships.

 • Luận điểm 4: Giáo dục từ gia đình giúp trẻ phát triển các giá trị đạo đức

Finally, family education helps children develop moral values. Parents can teach their children about right and wrong, about the importance of hard work, and about the importance of helping others. These values are essential for becoming a responsible and contributing member of society.

Chú ý:

 • Tách mỗi luận điểm 1 đoạn

 • 1 đoạn văn gồm có: 1 câu giới thiệu luận điểm - 1 đến 2 câu phân tích - 1 ví dụ

 

Conclusion (kết bài):

 • Restated your opinion (khẳng định lại ý kiến/đề bài)

 • Đánh giá chung: quan trọng, cần chú ý, ảnh hưởng rất lớn, …

Family education is a vital part of a child's development. It provides children with the skills, knowledge, and values they need to succeed in life.

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Does education fuel economic growth

Grammar analysis (Phân tích ngữ pháp của bài):

Mở bài: 

 • "Family education is the process of teaching and guiding children by their parents or other family members." This sentence uses the present tense to describe a general concept (Sử dụng thì hiện tại để mô tả khái niệm chung)
 • "It is a lifelong process that begins at birth and continues throughout childhood and adolescence." This sentence uses the present tense to describe a continuing condition (Sử dụng thì hiện tại để diễn tả tình trang đang diễn ra)

Thân bài: 

 • "There are many reasons why family education is important for children." This sentence uses the present tense to introduce a list of reasons (Sử dụng thì hiện tại để giới thiệu về hàng loạt các lý do)
 • "First, it provides children with a strong foundation for learning." 
 • "Second, family education helps children develop a sense of self-worth." 
 • "Third, family education helps children develop social skills." 
 • "Finally, family education helps children develop moral values." 
 • Sử dụng các từ liệt kê để nêu từng luận điểm.

Kết bài:

 • Sử dụng cấu trúc đảo “It is” nhấn mạnh kết quả.

What can you do with an education degree? | Student

New words - Từ vựng Topic: The importance of family education for children

Foundation Nền tảng Family education provides children with a strong foundation for learning.
Self-worth Giá trị bản thân Family education helps children develop a sense of self-worth.
Social skills Kỹ năng xã hội Family education helps children develop social skills.
Moral values Giá trị đạo đức Family education helps children develop moral values.
Love Tình yêu Parents can teach their children about love through their actions and words.
Support Hỗ trợ Parents can provide their children with support by listening to them, helping them with their problems, and encouraging them to pursue their goals.
Encouragement Khuyến khích Parents can encourage their children by praising their accomplishments, helping them set goals, and believing in them.
Conflict resolution Giải quyết xung đột Parents can teach their children how to resolve conflicts peacefully by modeling appropriate behavior and helping them find solutions that work for everyone involved.
Compassion Lòng trắc ẩn Parents can teach their children about compassion by being compassionate themselves and by helping their children understand the needs of others.

Ví dụ:

 • Foundation: Family education provides children with a strong foundation for learning, such as basic skills in reading, writing, and math.
 • Self-worth: Family education helps children develop a sense of self-worth by providing them with love, support, and encouragement.
 • Social skills: Family education helps children develop social skills by teaching them how to interact with others, how to resolve conflicts, and how to be kind and compassionate.
 • Moral values: Family education helps children develop moral values by teaching them about right and wrong, the importance of hard work, and the importance of helping others.
 • Love: Parents can teach their children about love by hugging them, telling them they love them, and spending quality time with them.
 • Support: Parents can provide their children with support by listening to them when they are upset, helping them with their homework, and cheering them on at their sporting events.
 • Encouragement: Parents can encourage their children by praising their accomplishments, helping them set goals, and believing in them.
 • Conflict resolution: Parents can teach their children how to resolve conflicts peacefully by modeling appropriate behavior, such as listening to the other person's point of view and working together to find a solution.
 • Compassion: Parents can teach their children about compassion by being compassionate themselves, such as helping others in need, and by helping their children understand the needs of others.

195+ Từ vựng IELTS chủ đề Education | 4Life English Center

-----------------------------------------------------------------------------------

👉HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ HỌC:

Trung tâm xin gửi tới Quý PH hướng dẫn đăng kí nhập học. Các con sau khi được tư vấn học tại trung tâm sẽ trải qua 1 bài thi test đánh giá năng lực trước khi xếp vào lớp học phù hợp với con.

Gia đình đăng kí học tập cho con tại trung tâm vui lòng liên hệ qua một trong các kênh sau:

🔗 Link đăng kí học: https://forms.gle/TEyPzgy592vyFbEB9

📞 Hotline Tel/ Zalo: 0974 614 552 hoặc 0969 65 1786

🏚 Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/

🌐 Website: https://hoanenglish.edu.vn/

📧 Email: hoanenglish.edu@gmail.com

📱Tiktok: https://www.tiktok.com/@hoan.english

🏫 CS 1: Số 24 Ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN.

🏫 CS 2: Số 23, Ngách 4, Ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, HN.

Viết bình luận của bạn:

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH