GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN CHỦ ĐỀ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐEM ĐẾN NHỮNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC GÌ ĐỐI VỚI XÃ HỘI

GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN CHỦ ĐỀ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐEM ĐẾN NHỮNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC GÌ ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Bởi Phùng Nguyễn Minh Anh 28/11/2023

GỢI Ý VIẾT ĐOẠN VĂN CHỦ ĐỀ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐEM ĐẾN NHỮNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC GÌ ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Topic: The positive and negative impacts of artificial intelligence on society

AI là gì? Tại sao AI lại làm xoay chuyển thế trận kinh doanh trong thời đại số?

Trí tuệ nhân tao hay Artificial intelligence (AI) là một cụm từ phổ biến nhất trong năm 2023. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc nó đem đến cả nhưng điểm cộng và điểm trừ cho xã hội. Chính vì vậy, hôm nay các bạn hãy cùng Hoan English làm quen với chủ đề này và hiểu rõ hơn về việc những ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong xã hội như thế nào nhé.

CẨN TRỌNG KHI SỬ DỤNG VÀ ĐĂNG TẢI ẢNH CHÂN DUNG ĐIỀU CHỈNH DÙNG CÔNG NGHỆ AI TRÊN MẠNG XÃ HỘI - Phòng Công tác sinh viên - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Introduction (Mở bài):

- Intro the theme (Giới thiệu chủ đề: technological development) - 1 câu

- Hook sentence (một câu nối phát triển ý trước khi giới thiệu kỹ topic)

- Intro the topic (giới thiệu đề tài - đề bài) - 1 câu

- Nếu muốn bài điểm cao hơn có thể tóm tắt một số điểm mạnh điểm yếu (chỉ dùng cụm từ)

Artificial intelligence (AI) is a rapidly developing field that has the potential to revolutionize many aspects of our lives. AI has the potential to improve our lives in many ways, but it also poses some potential risks.

 

Body (Thân bài):

Positive impacts of AI: lợi ích

 • Luận điểm 1: Improved efficiency and productivity (Nâng cao hiệu quả và năng suất)

AI can be used to automate tasks that are currently performed by humans, which can lead to improved efficiency and productivity. For example, AI can be used to automate customer service tasks, which can free up human employees to focus on more complex tasks.

 • Luận điểm 2: Improved decision-making (Nâng cao việc đưa ra quyết định)

AI can be used to analyze large amounts of data and identify patterns that humans would not be able to see. This can lead to improved decision-making in a variety of fields, such as healthcare, finance, and transportation.

 • Luận điểm 3:  Develop new products and services (phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới)

AI can be used to develop new products and services that would not be possible without it. For example, AI is being used to develop self-driving cars, which could revolutionize transportation.

Negative impacts of AI: tác hại

 • Luận điểm 1: Job displacement (một số công việc sẽ bị thay thế)

As AI becomes more sophisticated, it is likely that it will automate more and more jobs. This could lead to job displacement for millions of people.

 • Luận điểm 2: Bias and discrimination (gia tăng việc phân biệt đối xử)

AI systems are trained on data that is created by humans, which means that they can reflect the biases and discrimination that exist in society. This could lead to AI systems that discriminate against certain groups of people.

 • Luận điểm 3: Security and privacy risks (các vấn đề liên quan đến bảo mật và an ninh)

AI systems can be vulnerable to hacking and other security risks. This could lead to the misuse of AI systems, such as the use of AI to spread misinformation or to launch cyberattacks.

Chú ý:

 • Tách mỗi luận điểm 1 đoạn

 • 1 đoạn văn gồm có: 1 câu giới thiệu luận điểm - 1 đến 2 câu phân tích - 1 ví dụ

 

Conclusion (kết bài):

 • Restated your opinion (khẳng định lại ý kiến/đề bài)

 • Đánh giá chung: quan trọng, cần chú ý, ảnh hưởng rất lớn, …

 • Kết luận vấn đề có cả lợi và hại (both advs and disadvs)

AI has the potential to be a powerful force for good in society, but it is important to be aware of the potential risks associated with AI. It is important to develop AI systems that are safe, ethical, and beneficial to society.

Top 10 công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay

New words - Từ vựng Topic: The consequences of technological development 

Tiếng Anh Tiếng Việt Ví dụ
Artificial intelligence (AI) Trí tuệ nhân tạo AI is a rapidly developing field that has the potential to revolutionize many aspects of our lives.
Automate Tự động hóa AI can be used to automate tasks that are currently performed by humans, which can lead to improved efficiency and productivity.
Efficiency Hiệu quả AI can be used to automate tasks that are currently performed by humans, which can lead to improved efficiency and productivity.
Productivity Năng suất AI can be used to automate tasks that are currently performed by humans, which can lead to improved efficiency and productivity.
Decision-making Ra quyết định AI can be used to analyze large amounts of data and identify patterns that humans would not be able to see. This can lead to improved decision-making in a variety of fields, such as healthcare, finance, and transportation.
Data Dữ liệu AI systems are trained on data that is created by humans, which means that they can reflect the biases and discrimination that exist in society.
Bias Thành kiến AI systems are trained on data that is created by humans, which means that they can reflect the biases and discrimination that exist in society.
Discrimination Phân biệt đối xử AI systems are trained on data that is created by humans, which means that they can reflect the biases and discrimination that exist in society.
Security An ninh AI systems can be vulnerable to hacking and other security risks. This could lead to the misuse of AI systems, such as the use of AI to spread misinformation or to launch cyberattacks.
Privacy Quyền riêng tư AI systems can be vulnerable to hacking and other security risks. This could lead to the misuse of AI systems, such as the use of AI to spread misinformation or to launch cyberattacks.

Ví dụ:

 • Artificial intelligence (AI) is a rapidly developing field that has the potential to revolutionize many aspects of our lives. AI has the potential to improve our lives in many ways, but it also poses some potential risks.
 • Automate tasks that are currently performed by humans, which can lead to improved efficiency and productivity. For example, AI can be used to automate customer service tasks, which can free up human employees to focus on more complex tasks.
 • Efficiency and productivity. AI can be used to automate tasks that are currently performed by humans, which can lead to improved efficiency and productivity. For example, AI can be used to automate customer service tasks, which can free up human employees to focus on more complex tasks.
 • Decision-making in a variety of fields, such as healthcare, finance, and transportation. AI can be used to analyze large amounts of data and identify patterns that humans would not be able to see. This can lead to improved decision-making in a variety of fields, such as healthcare, finance, and transportation. For example, AI is being used to develop self-driving cars, which could revolutionize transportation.
 • Job displacement for millions of people. As AI becomes more sophisticated, it is likely that it will automate more and more jobs. This could lead to job displacement for millions of people.
 • Bias and discrimination that exist in society. AI systems are trained on data that is created by humans, which means that they can reflect the biases and discrimination that exist in society. This could lead to AI systems that discriminate against certain groups of people.
 • Security and privacy risks. AI systems can be vulnerable to hacking and other security risks. This could lead to the misuse of AI systems, such as the use of AI to spread misinformation or to launch cyberattacks.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

👉HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ HỌC:

Trung tâm xin gửi tới Quý PH hướng dẫn đăng kí nhập học. Các con sau khi được tư vấn học tại trung tâm sẽ trải qua 1 bài thi test đánh giá năng lực trước khi xếp vào lớp học phù hợp với con.

Gia đình đăng kí học tập cho con tại trung tâm vui lòng liên hệ qua một trong các kênh sau:

🔗 Link đăng kí học: https://forms.gle/TEyPzgy592vyFbEB9

📞 Hotline Tel/ Zalo: 0974 614 552 hoặc 0969 65 1786

🏚 Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/

🌐 Website: https://hoanenglish.edu.vn/

📧 Email: hoanenglish.edu

@gmail.com

📱Tiktok: https://www.tiktok.com/@hoan.english

🏫 CS 1: Số 24 Ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN.

🏫 CS 2: Số 23, Ngách 4, Ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, HN.

Viết bình luận của bạn:

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH