Bởi Phùng Nguyễn Minh Anh | 21/06/2024

GỬI CÁC CON HỌC SINH SẮP ĐỐI MẶT VỚI KỲ THI THPTQG Mong 2k6 đọc hết những điều cô viết. 20 điều này có thể thay đổi suy nghĩ của các con 1. Đừn...

Đọc tiếp
Bởi Phùng Nguyễn Minh Anh | 20/06/2024

TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC SINH TỪNG TRƯỢT NV1 “Ba năm trước, trong lúc mà tất cả mọi người xung quanh đều vui sướng và ph...

Đọc tiếp
Bởi Phùng Nguyễn Minh Anh | 17/06/2024

THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC THI: 2K7 NÊN BẮT ĐẦU ÔN TẬP TỪ ĐÂU? 💥QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN TỪ GLE DÀNH CHO 2K7💥 Việc Bộ đổi mới chương trình giáo dục và ph...

Đọc tiếp

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH